สถานศึกษา

กิจกรรมศึกษาดูงาน

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

1. บรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (30 นาที)

2. เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ชมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพืชสมุนไพร (15 นาที)

3. ชิมและชมการทำน้ำตาลมะพร้าวดั้งเดิม เอกลักษณ์ภูมิปัญญาชาวอัมพวา (30 นาที)

4. ชมร้านภัทรพัฒน์ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเลือกซื้อสินค้าของโครงการฯ (10 นาที)

5. ชมห้องนิทรรศการชุมชน ร้านชานชาลา และบรรยากาศริมฝั่งคลองอัมพวา (10 นาที)

6. สามารถเลือกกิจกกรรมเสริม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเรทจำนวนคน เช่นเรียนทำขนมไทย

    ทำอาหารไทย จักสานใบมะพร้าว ทำยาหม่องสมุนไพร เรียนทำน้ำม่วงชื่นชานชาลา ฯลฯ

 

 

 

** หมายเหตุ มีค่าบำรุงสถานที่ 500 บาท/คณะ ออกใบเสร็จโครงการฯเป็นค่าบำรุงสถานที่ให้ **

 

ติดต่อสอบถามกิจกรรมศึกษาดูงานเพิ่มเติมได้ทาง

เบอร์โทรศัพท์ 034-752245

Line : @amphawanurak

Facebook : อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

https://www.facebook.com/AmphawaChaipattananurakOfficial