หมู่คณะ หน่วยงาน

โปรแกรม สิบอย่างช่างไทยในแม่กลอง

โปรแกรม สิบอย่างช่างไทยในแม่กลอง

เส้นทาง สิบอย่างช่างไทยในแม่กลอง เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่จะพาทุกท่านไปพบกับศิลปะการรังสรรค์สถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าจากบรรพชน โดยเทียบจากงานช่างสิบหมู่อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย 10 แขนง ได้แก่ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่าหุ่น ช่างรัก ช่างบุ และช่างปูน

รายการเดินทาง
10.00 น.     ออกเดินทางจากโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ชมอุโบสถ วัดบางพลับ ที่มีลักษณะ ตกท้องสำเภา ตามคติความเชื่อของ ช่างปูน มีแก่นอยางไรได้รู้ที่นี่
11.00 น.     ตื่นตากับความวิจิตรของครูสมพร เกตแก้ว ช่างแกะ ที่แกะกะลาได้อ่อนช่อย หาใครเทียม
12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านเรือนวารี
13.00 น.     มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง ที่สุดความอลังการโดย ช่างสลัก
13.20 น.      ชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดบางแคใหญ่ ตามลักษณะ ช่างเขียน พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา
14.00 น.     ชมการตีแผ่โลหะตามกลวิธี ช่างบุ เช่นพระพุทธรูปบุเงินที่พิพิธภัณฑ์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ริมแม่น้ำแม่กลอง
14.30 น.     ชมซอสามสายงาช้างเก่าแก่ มรดกสำคัญจากอ.วันเพ็ญ (เทพโกษา) เกตุสกุล ผลงาน ช่างกลึง ที่งดงามข้ามกาลเวลา
15.00 น.      ด้วยแรงศรัทธาจาก ช่างปั้น รังสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นนูนต่ำ ณ วิหารรอยพระพุทธบาท วัดบางกะพ้อม พร้อมกราบนมัสการรุปหล่อหลวงพ่อคงผู้โด่งดัง ฝีมือช่างหล่อที่หาตัวจับอยาก
16.00 น.     เยี่ยมครูตาบทิพย์ แก้วดวงใหญ่ ทายาทคนเดียวที่เหลืออยู่ของคุณพระเทพยนต์ ช่างทำหัวโขนหลวงในพระราชสำนัก ร.6 เพื่อศึกษาเรื่องราวของ ช่างหุ่น
16.30 น.     มุ่งหน้าสู่ วัดจุฬามณี สักการะสรีระหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายในศาลาไทยตกแต่งลายรดน้ำ ฝีมือ ช่างรัก อันล้ำค่า
17.00 น.     กลับถึงโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย