แพกเกจแนะนำ

เที่ยวสวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้
แพคเกจแนะนำ
เลือกดูตามประเภท
โปรแกรม สิบอย่างช่างไทยในแม่กลอง
พบกับศิลปะการรังสรรค์สถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าจากบรรพชน โดยเทียบจากงานช่างสิบหมู่อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย 10 แขนง
ประเภท : หมู่คณะ หน่วยงาน, บุคคลทั่วไป, สถานศึกษา, องค์กรต่างประเทศ