แพกเกจแนะนำ

เที่ยวสวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้
แพคเกจแนะนำ
เลือกดูตามประเภท
กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
ประเภท : หมู่คณะ หน่วยงาน, บุคคลทั่วไป, สถานศึกษา, องค์กรต่างประเทศ
คณะศึกษาดูงาน
คณะศึกษาดูงาน
ประเภท : หมู่คณะ หน่วยงาน, บุคคลทั่วไป