การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ออกแบบอย่างไรให้เป็นสินค้าขวัญใจมหาชน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจผู้บริโภคนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลากหลาย อาทิเช่น การใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ต้องใช้รูปทรงที่เรียกง่ายต่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ต้องมีความคงทนแข็งแรง ต่อทุกสภาวะการใช้งานและไม่เป็นพิษภัยต่อธรรมชาติ และที่สำคัญที่สุด สินค้าต้องมีดีไซน์ที่โดดเด่นสวยงาม เข้าตาผู้บริโภค

 

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคเปิดใจรับสินค้าจากผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการรายใหม่จึงต้องทำการบ้านหนักขึ้นเพื่อที่จะให้สินค้าจองตนเอง เป็นที่ต้องตาโดนใจแก่ผู่บริโภค

 

 

ทำอย่างไรจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจลูกค้า

 

  • รู้จักแบรนด์

การรู้จักตัวตนของผู้ประกอบการนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง ผู้ประกอบการควรถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ออกมาเป็นงานดีไซน์ที่ลงตัวได้

 

 

  • รู้จักตลาด

สิ่งต่อมาที่นักออกแบบและผู้ประกอบการควรคำนึงถึงคือการรู้จักกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของตน ยกตัวอย่างง่ายๆ หากบริษัทกฎหมายยักษ์ใหญ่ มีดีไซน์โลโก้ให้มีสีสันฉูดฉาด จะส่งผลให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทลดน้อยลง การสำรวจกลุ่มเป้าหมายจะช่วยทำให้เข้าใจผู้ลูกค้าหรือบริโภคมากขึ้น โดยควรจะดึงข้อดีของผลิตภัณฑ์มาปรับใช้ ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้ามากขึ้น

 

  • การคิดนอกกรอบ

แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง สามารถทำได้ง่ายๆโดยการเข้าอินเตอร์เน็ต หรือสามารถหาได้จากการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใหม่ๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลอกเลียนงานต้นฉบับมาเห็น เพราะเป็นความผิดทั้งทางจรรยาบรรณและทางผิดกฎหมาย

 

 

  • ใส่ใจทุกรายละเอียด

สิ่งสุดท้ายของการออกแบบผลิตภัณฑ์คือการตรวจตรารายละเอียดว่าถูกต้องตามข้อมูลหรือไม่ ตรวจตราความสอดคล้องของข้อความ รูปภาพ และสีที่ใช้ เพื่อผลงานที่ดีที่สุด เพราะการสะกดชื่อสินค้าหรือรายละเอียดสินค้าผิด เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลได้