เกษตร

การคัดพันธุ์มะพร้าวน้ำตาล

ที่มา | หนังสือ "คนแม่กลอง" โดยสุรจิต ชิรเวทย์
17 ธ.ค 2555

การคัดพันธุ์มะพร้าวน้ำตาลนั้นกระทำต่อเนื่องกันมาเป็นร้อยปี เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน จากการสังเกตลูบคลำอยู่ทุกวัน

 

มะพร้างที่คอใหญ่ ทางมะพร้าวใหญ่ครึ้ม ทางถี่หมายถึงออกทางบ่อยและชิดกัน ทางใหญ่สั้นมีก้านใบถี่ หมายถึงใบที่ติดอยู่กับทางมะพร้าวนั้นถี่แน่นชิดกัน ออกงวงถี่ หมายถึง ออกดอกหรือจั่นบ่อย มะพร้าวลักษณะที่ว่านี้หาอาหารเก่ง มีกำลังมาก ให้น้ำตาลสดมาก และยืนระยะให้ผลผลิตนาน ซึ่งจะเริ่มให้น้ำตาลหรือมีงวงเมื่ออายุได้ 5 -6 ปี ส่วนมะพร้าวเล็กต่างๆ นั้น ประมาณ 3 ปีก็มีงวง แต่ให้น้ำตาลน้อย หรือมีกำลังน้อย

 

 

ใครที่คิดจะพัฒนาพันธุ์ หรือคิดจะให้ชาวสวนเปลี่ยนพันธุ์ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดี

 

มะพร้าวที่ปลูกกันมากแถบตำบลลาดใหญ่ กับตำบลนางตะเคียน มักจะเป็นมพพร้าวพันธุ์สายบัว ลูกเป็นเหลี่ยม หรือพันธุ์สีนนชา ลูกกลม - 2 พันธุ์นี้ให้น้ำตาลดี ยืนระยะผลผลิตนานต่อเนื่อง แถบลาดเป้งมีพันธุ์เทิ้งบ้อง ลูกเป็นเหลี่ยม ออกงวงเร็ว ให้น้ำตาลออกดีในช่วงแรก แต่ยืนระยะไม่ยาวเท่า 2 พันธุ์แรก

 

แถบบางนาลี่ บางขันแตก ท้ายหาด ปลายโพงพาง คลองเขิน ท่าคา บางกระบือ บาง ช้าง เหล่านี้คงจะมีพันธุ์อื่นๆ อีกมาก