หมวดสินค้าและบริการ

กลุ่มกล้วยกรอบทิพย์
กลุ่มกล้วยกรอบทิพย์
034-733-178
089-530-9269
กลุ่มส้มโอปลอดสารเหมืองใหม่
กลุ่มส้มโอปลอดสารเหมืองใหม่
089-913-2629
034-735-079
กลุ่มหัตถกรรมว่าวไทย
กลุ่มหัตถกรรมว่าวไทย
034-749-100
089-818-3675
กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
034-725-618
081-572-4593
กะลามะพร้าว
กะลามะพร้าว
คุณวิภา
โทรศัพท์ 085-3736331
ทิพย์บารมีเบญจรงค์
ทิพย์บารมีเบญจรงค์
034-752-971
น้ำตาลมะพร้าว กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ำท่าคา
น้ำตาลมะพร้าว กลุ่มแม่บ้านตลาดน้ำท่าคา
034-766-323
บ้านทรงไทยจำลอง
บ้านทรงไทยจำลอง
คุณณรงค์ สมบัติรักษ์
08-9792-8149, 08-7400-534
บ้านพญาซอ
บ้านพญาซอ
034-761-949
ปลาสลิดแดดเดียว กลุ่มเกษตรกรตำบลแพรกหนามแดง
ปลาสลิดแดดเดียว กลุ่มเกษตรกรตำบลแพรกหนามแดง
089-745-9194
Previous12Next