โปรแกรมฝึกอบรม

โปรแกรมฝึกอบรม

สาธิตการจักสานทางมะพร้าว

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จัดสาธิตการจักสานทางมะพร้าวให้แก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สอบถามได้ที่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

ติดต่อ
02 447 8585-8 ext. 249, 253