บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

ของดีอัมพวา

ปราชญ์ชุมชน สืบสานภูมิปัญญาจากอดีต พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นองค์ความรู้ระดับท้องถิ่น สืบทอดไปอย่างไม่รู้จบ
กลับไปหน้าที่แล้ว

ลุงสมทรง ผู้ทระนงแห่งสวนอินทรีย์

คุณลุงสมทรง แสงตะวัน ปราชญ์ชาวบ้าน แห่ง “ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม” ต.บางพรหม อ.บางคนที เล่าให้ฟังว่า ภูมิปัญญาผลไม้กลับชาติ เริ่มมาจากการที่ศูนย์ พยายามคิดหาวิธีแปรรูปพืชผักที่ไร้ค่าเพราะรสชาติไม่อร่อย เช่น บอระเพ็ด มะระขี้นก มะละกอ มะนาว ตะลิงปลิง มาทำให้มีรสชาติหวานหอม อร่อย ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่ทำน้ำตาลมะพร้าวอยู่แล้ว

 

“อย่างบอระเพ็ดที่ขึ้นเป็นวัชพืช แทนที่เราจะตัดทิ้ง นำมาแปรรูปซะ กลายเป็นขายได้กิโลละ 600” คุณลุงบอก

 

เมื่อได้ลองชิม ผู้เขียนก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเรียกว่า “กลับชาติ” เพราะมันหวานหอม จนไม่อยากจะเชื่อว่าก่อนหน้านี้ มันเคยขมมาก่อน

 

...เรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือ เป็นหลังมือทีเดียว

 

นอกจากนี้ คุณลุงสมทรงยังบอกด้วยว่า แนวคิดของทางศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำชุมชน ที่มีรูปแบบกิจกรรมในการพึ่งตนองอย่างสมดุลตามบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน การทำผลไม้กลับชาตินี้ ก็เหมือนการทำภูมิปัญญาต้นแบบ ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดดัดแปลง หรือลองหาของไร้ค่าอื่นๆ ในชุมชนมาลองแปรรูปก็ได้ ตามที่คุณลุงบอกไว้ว่า...

 

“สร้างคุณค่า แล้วมูลค่าจะตามมาเอง”

 

 

เครดิตภาพ : http://www.thaihealth.or.th