บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

ของดีอัมพวา

ปราชญ์ชุมชน สืบสานภูมิปัญญาจากอดีต พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นองค์ความรู้ระดับท้องถิ่น สืบทอดไปอย่างไม่รู้จบ
กลับไปหน้าที่แล้ว

ป้าบุบผา อั้นจินดา ศิลปินคนสุดท้ายของอัมพวาหรืออาจจะประเทศไทย

ป้าบุบผา อั้นจินดา ผู้สืบทอดการทำหมวกไห่หน่ำโล้ย หรือหมวกกะโล่ของชาวอัมพวา เธอศิลปินคนสุดท้ายของเมืองอัมพวาหรืออาจจะประเทศไทย ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันงามวิเศษนี้ตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนการ ด้วยสองมือกร้านและหนึ่งในใจแกร่งของเธอ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหมวกไห่หน่ำโล้ย รวบรวมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ตามเจตนารมณ์ของคุณป้าบุบผา อั้นจินดา