บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

บล็อก เรื่องราวชาวอัมพวา

ของดีอัมพวา

ของดีอัมพวา ผลผลิตแห่งภูมิปัญญา เกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ร่ำลือกล่าวขาน กลายเป็นตำนานอันเลื่องชือ ว่านี่คือของดีอัมพวา