สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
แนะนำโครงการ

สถานที่แนะนำในอัมพวา ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์์

รื่นรมย์ เรียนรู้ และลิ้มลองความเป็นอัมพวา ผ่านโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์...แล้วคุณจะหลงรักอัมพวามากขึ้น
เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม มะพ...
เก็บในทริปของฉัน
ลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
เก็บในทริปของฉัน
กาแฟหอมๆ เครื่องดื่มชื่นใจ ต้อนรับทุกคนเข้ามาเอนกายและหย่อนใจกับบรรยากาศกันเอง
เก็บในทริปของฉัน
จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวทางวัฒนธรรมชุมชนต่างๆหมุนเวียนให้สอดคล้องกับการจัดงานเทศกาล และกิ...
เก็บในทริปของฉัน
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา
เก็บในทริปของฉัน
สิ่งที่คุณอาจสนใจ