สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
แนะนำโครงการ

สถานที่แนะนำในอัมพวา ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์์

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์เป็น ลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชน และคนในท่องถิ่นเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายหรือจัดแสดง สินค้าที่เป็นของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

การแสดง ณ ลานวัฒนธรรมนี้ จะผลัดเป็นหมุนเวียนการแสดงเป็นเดือนๆ ดังต่อไปนี้

  • การบรรเลงวงมโหรี
  • การสาธิตการจักสาน
  • การสาธิตการทำอาหารและขนมไทย
  • การแสดงหุ่นกระบอก
  • การแสดงหนังใหญ่
สิ่งที่คุณอาจสนใจ