สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
แนะนำโครงการ

สถานที่แนะนำในอัมพวา ภายในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์์

ร้านชานชาลา

ร้านชานชาลา

ร้านชานชาลา เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง โดยร้านชานชาลาจะเป็นพื้นที่เปิดเชื่อมโยงกิจกรรมริมคลองอัมพวา ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์และพื้นที่สวน รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ร้านชานชาลามีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมค้าขาย ริมคลองอัมพวา โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวซื้ออาหารจากเรือ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารับประทานในร้าน เป็นหน้าบ้านที่อบอุ่น

อ้อ ขอบอกว่าใครแวะมาอย่าลืมลิ้มลอง "ม่วงชื่น" เครื่องดื่มสูตรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สีม่วงหวานชวนชิม ลองลิ้มแล้วชื่นใจ

สิ่งที่คุณอาจสนใจ