ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางวันเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว

4 ก.ค 2565
1 / 1

ปิดตำราเปิดความรู้นอกห้องเรียน มาเรียนรู้วิถีชุมชนอัมพวา กับการท่องเที่ยวสไตล์ธรรมชาติแบบวิถีใหม่ New Normal สดชื่นต่อกายและใจ กับกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ เที่ยวในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เดินลัดเลาะร่องสวน ชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิม เปิดห้องเรียนกับธรรมชาติในสไตล์วิถีคนอัมพวา กับกิจกรรมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมแท้ 100% ร่วมตักหยอดน้ำตาลมะพร้าว และกระทุ้งน้ำตาลมะพร้าว ชิมน้ำตาลสด หอม หวาน อร่อย

ตารางวันเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว
วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น. - 14.00 น.