ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว

25 ธ.ค 2556
1 / 5

เชิญชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100%  เอกลักษณ์วิถีชีวิตของคนอัมพวา 

จากสวนโครงการอัมพวา  ชัยพัฒนานุรักษ์  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา  10.30 -15.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  034-752245