ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว

30 มี.ค 2561
1 / 5

เชิญชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าวแท้แบบดั้งเดิม 100% 

ได้ทุกวัน เวลา  8.30-12.00 น. 

ณ เตาตาลอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  034-752245