ข่าวประชาสัมพันธ์

จักสานทางมะพร้าว

25 ธ.ค 2556
1 / 5

จักสานใบมะพร้าว

มะพร้าวเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายในอำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่  มีความเหมาะสมต่อการปลูกมะพร้าว  ยิ่งไปกว่านั้นมะพร้าวเป็นพืชที่เต็มไปด้วยประโยชน์  สามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วน  ตั้งแต่  ลำต้น  ใบ  ก้าน  ผล  กะลา  รากมะพร้าว  และกาบมะพร้าวที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ได้อย่างมากมาย  ซึ่งทางโครงการอัมพวา  ชัยพัฒนานุรักษ์ได้มองเห็นถึงคุณค่าของพืชท้องถิ่นชนิดนี้  และมีความต้องการที่จะสืบสานภูมิปัญญาของงานจักสาน  โครงการฯ  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการสอนจักสานใบมะพร้าวขึ้น  โดยมีแม่บุญเรือน  จันทร์พลับ  เป็นครูผู้สอน

 

หากท่านมีความสนใจสามารถเข้าเรียนได้ฟรี  ในวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  10.00 - 20.00 น.  ณ ห้องนิทรรศการชุมชน  โครงการอัมพวา  ชัยพัฒนานุรักษ์  หือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  Facebook : จักสานทางมะพร้าว  Amphawa  , โทรศัพท์  034-752245