ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเด็กสมุทรศิลป์

26 พ.ย 2565
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเด็กสมุทรศิลป์ "ความรัก ความฝัน ความสุข 4"
จัดแสดงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566